REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego Kosmeland.pl

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu internetowego Kosmeland.pl, dostępnego pod adresem http://www.kosmeland.pl/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 3. Żadna z usług lub funkcji serwisu Kosmeland.pl nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z prawem.
 4. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego Kosmeland.pl,
  2. Serwis – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://www.kosmeland.pl/  portal internetowy opisujący/prezentujący produkty kosmetyczne przeznaczone dla dzieci i mam oraz organizujący konkursy związane z tematyką portalu.
  3. Operator – Klaudia Matlachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska z siedzibą przy ul. Nad Potokiem 2, 43-100 Tychy NIP: 6462714205 , REGON: 243629586 – na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Użytkownikiem może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  5. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w serwisie
 5. Korzystanie z funkcji dostępnych w serwisie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

 

§ 2 Rejestracja

 1. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane
  1. Nazwę oraz nazwę użytkownika (login)
  2. Adres e-mail
  3. Hasło
 2. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji.
 3. Rejestracja wymaga weryfikacji poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Dodatkowo każda osoba, niezależenie od tego, czy jest użytkownikiem zarejestrowanym czy nie, może zamówić newsletter przygotowywany przez operatora. W celu zamówienia newslettera należy podać swoje imię oraz adres e-mail, na który newsletter będzie przesyłany. Zamówienie newslettera oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Subskrybent może zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając odpowiednią informację z adresu e-mail, z którego została zamówiona subskrypcja na adres:  kontakt@kosmeland.pl

 

§3 Konkursy

 1. W konkurach mogą brać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w serwisie, o ile regulamin konkursu nie mówi inaczej.
 2. Każdy konkurs odbywa się zgodnie z regulaminem konkursu, publikowanym na stronach serwisu.
 3.  Regulamin konkursu szczegółowo określa czas jego trwania, zadania konkursowe, sposób wyłonienia zwycięzcy, nagrody, a także postępowanie reklamacyjne.
 4. Jeżeli w regulaminie konkursu nie zaznaczono inaczej, zwycięzcy konkursu, w celu odebrania nagrody obowiązani są do podania swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego. Dane te przetwarzane są przez operatora wyłącznie w celach związanych z konkursem oraz w celu dostarczenia nagrody.

 

§4 Zasady dodawania komentarzy

 1. Każdy z użytkowników, niezależnie od tego, czy dokonał rejestracji może dodawać komentarze do materiałów opublikowanych w serwisie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania postów lub komentarzy nie związanych z tematyką serwisu.
 3. Zabronione jest dodawanie komentarzy sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających słowa lub zwroty obraźliwe lub wulgarne, nawołujących do przemocy, pomawiających inne osoby lub grupy osób.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników serwisu. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik, który daną treść dodał.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUBLITO Klaudia Matlachowska, ul. Nad Potokiem 2, 43-100 Tychy.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis i podmioty współpracujące. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Rejestrując się w serwisie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych PUBLITO Klaudia Matlachowska, ul. Nad Potokiem 2, 43-100 Tychy.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Posiada Pan/Pani prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

5. Zgodnie z nowymi przepisami Prawa telekomunikacyjnego informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z przygotowana przez nas informacją na temat plików cookies:  http://www.kosmeland.pl/index.php/informacje-o-cookies  

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer:  http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari:  http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera:  http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Przejdź także do >>POLITYKA COOKIES

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach użytkowników.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone na adres e-mail: kontakt@kosmeland.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: kontakt@kosmeland.pl
 5. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do serwisu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych serwisu. Następne zalogowanie się do serwisu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.

 

Testowanie

Facebook

Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij