Konkurs z Mamamil

0

 

 

REGULAMIN KONKURSU

“Konkurs z Mamamil”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Konkurs z Mamamil” (dalej: Konkurs).

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej “Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Organizatorem Konkursu jest Klaudia Matlachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska; NIP: 6462714205; REGON: 243629586; Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Władysława Sikorskiego 60 lok. 13, 43-100 Tychy – właściciel i redaktor prowadząca portalu kosmeland.pl (dalej: Organizator)

 4. Fundatorem Nagród jest marka Mamamil (dalej: Fundator).

 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się dn. 18 marca 2015 r. i trwa do 25 marca 2015 r.

 6. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.

 8. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u portalu kosmeland.pl pod adresem: https://www.facebook.com/kosmeland  Strona konkursu: https://www.facebook.com/kosmeland/photos/a.305768769497125.72546.279929452081057/839318339475496/?type=1&theater

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu określa się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, spełniając warunki określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik)

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika do 25 marca 2015 r. do godz. 23.59. następujących warunków:

a.polubienie fan page kosmeland.pl  https://www.facebook.com/kosmeland  

 b. polubienie fan page Mamamil   https://www.facebook.com/pages/Mamamil/158917374144305

c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Jakie znasz i polecasz sposoby na relaks w czasie ciąży?”

d. udostępnienie grafiki konkursowej

e. wpisanie odpowiedzi konkursowej w komentarzu pod grafiką konkursową na stronie konkursowej. Do zgłoszenia konkursowego można dołączać zdjęcia.

 1. Uczestnik Konkursu może wysłać więcej niż jedno Zgłoszenie.

 2. Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik Konkursu potwierdza, że jest wyłącznym autorem przesłanych treści bądź zdjęć.

 3. Odpowiedzi udzielane w Konkursie nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.

 4. Zgłoszenia zawierające treści i zdjęcia, których Uczestnik Konkursu nie jest autorem będą automatycznie odrzucane.

 5. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak adres zamieszkania, adres e-mail, nick uzyskanych w związku z organizacją Konkursu. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe Uczestnika jedynie na potrzeby niniejszego Konkursu.

 7. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 8. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

§ 3

ROZWIĄZANIE KONKURSU

 1. Rozwiązanie Konkursu nastąpi do dn.30 marca 2015 r.

 2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu Organizator wybierze 21 osób, które jego zdaniem w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonały zadanie konkursowe.

 3. Lista laureatów zostanie opublikowana na fan page kosmeland.pl  https://www.facebook.com/kosmeland  do dn.30 marca 2015 r.

 4. W celu przekazania nagrody laureat poproszony zostanie o skontaktowanie się z Organizatorem i  podanie adresu oraz numeru telefonu.

 5. Wysyłając dane niezbędne do wysyłki nagrody laureat powinien posłużyć się prywatną skrzynką swojego konta na Facebooku.
 6. W przypadku nie podania przez laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy laureatów, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie z listy rezerwowej.

§ 4

NAGRODY

 1. W konkursie przyznanych zostaną 3 nagrody główne oraz 15 nagród pocieszenia

– 3 x zestaw kosmetyków Mamamil. Każdy zestaw składa się z 2 kosmetyków. Są nimi: Krem zapobiegający rozstępom dla kobiet w ciąży Mamamil oraz Olejek do masażu zapobiegający rozstępom dla kobiet w ciąży Mamamil

– 15 x zestaw próbek produktu Krem zapobiegający rozstępom dla kobiet w ciąży Mamamil. Każdy zestaw zawiera 2 próbki – saszetki

 1. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody

 2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną lub wymiany na jej równowartość pieniężną.

 3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

 4. Nagrody zostaną wysłane na koszt Fundatora pocztą/kurierem, na podany przez laureata adres, w terminie do 30 dni od wyłonienia laureatów Konkursu.

 5. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

b)zgłoszenia niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego w regulaminie terminu.

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników konkursu.

 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu trwania konkursu jeśli ilość Uczestników nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia.

 3. Konkurs  nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowany i związany z Facebookiem w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz że dostarczasz informacje organizatorowi konkursu, a nie Facebookowi. Informacje podane w konkursie, będą wykorzystane wyłącznie do jego przeprowadzenia

 4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adresem e-mail    redakcja@kosmeland.pl

 

 

  

 

{jcomments on}

 

 

1 2
Udostępnij.

O autorze

redakcja

Zostaw komentarz

 
Testowanie

Facebook

Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij